Inal Law Office

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Görev ve Yetkileri” başlıklı 22nci maddesinin (e) ve (g) fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğ ile getirilen uygulamaya ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirileceği durumlar özetle aşağıdaki gibidir:

➢ Kişisel verinin işlendiği
her durumda
➢ Kişisel veri işleme amacı değiştiği durumlarda
➢ Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel verilerin farklı amaçla işlendiği durumlarda

Aydınlatma yükümlülüğü ilgili kişinin talebine bağlı değildir ve bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğinin ispatı veri sorumlusuna aittir.

Geçmiş zamandan farklı olarak, aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza alma işlemlerinin ayrı ayrı yapılması zorunlu halde getirilmiştir.

Tebliğ’de ayrıca kişisel verilerin doğrudan kişisel veri sahibinden elde edilmemesi halinde aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin usul de belirtilmiştir.

Saygılarımızla,
Inal Law Office

ShareTesvikiye Cad. Ismet Apt., No.45 Kat.2 Nisantasi Istanbul Turkey
Phone : +90 212 325 12 12   Fax : +90 212 325 12 13


Copyright © 2018 Inal Law Office proudly powered by Piernet. All rights reserved.